PL JUNIOR

讓你的小朋友可以於週末找到足球的樂趣!

最新活動消息

The Club PL Junior會員「入場撐港超」門票換領活動 - 港會 對 南華

The Club PL Junior會員專享福利──每位會員本賽季可獲最多合共4張港超聯門票(*需於指定登記日期內登入,換領指定場次港超聯賽事,詳情請瀏覽指定賽事列表及網上登記換領門票日期 。完成登記後,記得帶備The Club PL Junior會員證件及出示已登記確認換領門票的版面到各比賽場地領取門票!

入場觀賞精彩賽事,與家人朋友齊齊感受港超大戰熾熱氣氛,活在足下!各位會員快快登入The Club PL Junior網頁,挑選心儀賽事換領門票入場觀戰啦!

*「入場撐港超」門票換領活動須受有關條款及細則約束。

日期 開賽時間 主隊 客隊 場地
31/03/2017 (Fri) 20:00 港會 南華
香港足球會
 第19週
報名參加

The Club PL Junior會員「入場撐港超」門票換領活動 - 香港飛馬 對 東方龍獅

The Club PL Junior會員專享福利──每位會員本賽季可獲最多合共4張港超聯門票(*需於指定登記日期內登入,換領指定場次港超聯賽事,詳情請瀏覽指定賽事列表及網上登記換領門票日期 。完成登記後,記得帶備The Club PL Junior會員證件及出示已登記確認換領門票的版面到各比賽場地領取門票!

入場觀賞精彩賽事,與家人朋友齊齊感受港超大戰熾熱氣氛,活在足下!各位會員快快登入The Club PL Junior網頁,挑選心儀賽事換領門票入場觀戰啦!

*「入場撐港超」門票換領活動須受有關條款及細則約束。

日期 開賽時間 主隊 客隊 場地
01/04/2017 (Sat) 17:30
香港飛馬
東方龍獅
旺角大球場
 第19週
報名參加

The Club PL Junior會員「入場撐港超」門票換領活動 - 標準灝天 對 傑志

The Club PL Junior會員專享福利──每位會員本賽季可獲最多合共4張港超聯門票(*需於指定登記日期內登入,換領指定場次港超聯賽事,詳情請瀏覽指定賽事列表及網上登記換領門票日期 。完成登記後,記得帶備The Club PL Junior會員證件及出示已登記確認換領門票的版面到各比賽場地領取門票!

入場觀賞精彩賽事,與家人朋友齊齊感受港超大戰熾熱氣氛,活在足下!各位會員快快登入The Club PL Junior網頁,挑選心儀賽事換領門票入場觀戰啦!

*「入場撐港超」門票換領活動須受有關條款及細則約束。

日期 開賽時間 主隊 客隊 場地
02/04/2017 (Sun) 14:30
標準灝天  傑志 斧山道運動場 第19週
報名參加

The Club PL Junior會員「入場撐港超」門票換領活動 - 南華 對 和富大埔

The Club PL Junior會員專享福利──每位會員本賽季可獲最多合共4張港超聯門票(*需於指定登記日期內登入,換領指定場次港超聯賽事,詳情請瀏覽指定賽事列表及網上登記換領門票日期 。完成登記後,記得帶備The Club PL Junior會員證件及出示已登記確認換領門票的版面到各比賽場地領取門票!

入場觀賞精彩賽事,與家人朋友齊齊感受港超大戰熾熱氣氛,活在足下!各位會員快快登入The Club PL Junior網頁,挑選心儀賽事換領門票入場觀戰啦!

*「入場撐港超」門票換領活動須受有關條款及細則約束。

日期 開賽時間 主隊 客隊 場地
08/04/2017 (Sat) 17:30
南華 和富大埔  旺角大球場
第20週
報名參加

「THE CLUB PL Junior會員足球同樂日」

「THE CLUB PL Junior會員足球同樂日」到喇!活動上除左可以學習盤、傳、控、射各種基本足球技巧,仲有機會同幾位港超聯球星見面、同場比試添!

活動費用全免,THE CLUB PL Junior 會員快d報名參加啦!

活動詳情:

日期 時間 地點
9/4/2017 (星期日) 下午2時至5時 馬鞍山遊樂場人造草足球場 (地圖)

*截止報名日期及時間:  7/4/2017 (星期五) , 13:00

報名參加

The Club PL Junior會員「入場撐港超」門票換領活動 - 九巴元朗 對 香港飛馬

The Club PL Junior會員專享福利──每位會員本賽季可獲最多合共4張港超聯門票(*需於指定登記日期內登入,換領指定場次港超聯賽事,詳情請瀏覽指定賽事列表及網上登記換領門票日期 。完成登記後,記得帶備The Club PL Junior會員證件及出示已登記確認換領門票的版面到各比賽場地領取門票!

入場觀賞精彩賽事,與家人朋友齊齊感受港超大戰熾熱氣氛,活在足下!各位會員快快登入The Club PL Junior網頁,挑選心儀賽事換領門票入場觀戰啦!

*「入場撐港超」門票換領活動須受有關條款及細則約束。

日期 開賽時間 主隊 客隊 場地
09/04/2017 (Sun) 17:30
九巴元朗 香港飛馬 元朗大球場 第20週
報名參加

The Club PL Junior會員「入場撐港超」門票換領活動 - 九巴元朗 對 R & F 富力

The Club PL Junior會員專享福利──每位會員本賽季可獲最多合共4張港超聯門票(*需於指定登記日期內登入,換領指定場次港超聯賽事,詳情請瀏覽指定賽事列表及網上登記換領門票日期 。完成登記後,記得帶備The Club PL Junior會員證件及出示已登記確認換領門票的版面到各比賽場地領取門票!

入場觀賞精彩賽事,與家人朋友齊齊感受港超大戰熾熱氣氛,活在足下!各位會員快快登入The Club PL Junior網頁,挑選心儀賽事換領門票入場觀戰啦!

*「入場撐港超」門票換領活動須受有關條款及細則約束。

日期 開賽時間 主隊 客隊 場地
22/04/2017 (Sat) 14:30
九巴元朗 R & F 富力  元朗大球場 第21週
報名參加

The Club PL Junior會員「入場撐港超」門票換領活動 - 南華 對 傑志

The Club PL Junior會員專享福利──每位會員本賽季可獲最多合共4張港超聯門票(*需於指定登記日期內登入,換領指定場次港超聯賽事,詳情請瀏覽指定賽事列表及網上登記換領門票日期 。完成登記後,記得帶備The Club PL Junior會員證件及出示已登記確認換領門票的版面到各比賽場地領取門票!

入場觀賞精彩賽事,與家人朋友齊齊感受港超大戰熾熱氣氛,活在足下!各位會員快快登入The Club PL Junior網頁,挑選心儀賽事換領門票入場觀戰啦!

*「入場撐港超」門票換領活動須受有關條款及細則約束。

日期 開賽時間 主隊 客隊 場地
22/04/2017 (Sat) 17:30
南華 傑志 將軍澳運動場 第21週
報名參加

The Club PL Junior會員「入場撐港超」門票換領活動 - 理文流浪 對 標準灝天

The Club PL Junior會員專享福利──每位會員本賽季可獲最多合共4張港超聯門票(*需於指定登記日期內登入,換領指定場次港超聯賽事,詳情請瀏覽指定賽事列表及網上登記換領門票日期 。完成登記後,記得帶備The Club PL Junior會員證件及出示已登記確認換領門票的版面到各比賽場地領取門票!

入場觀賞精彩賽事,與家人朋友齊齊感受港超大戰熾熱氣氛,活在足下!各位會員快快登入The Club PL Junior網頁,挑選心儀賽事換領門票入場觀戰啦!

*「入場撐港超」門票換領活動須受有關條款及細則約束。

日期 開賽時間 主隊 客隊 場地
23/04/2017 (Sun) 14:30
理文流浪  標準灝天  深水埗運動場 第21週
報名參加

The Club PL Junior會員「入場撐港超」門票換領活動 - 香港飛馬 對 港會

The Club PL Junior會員專享福利──每位會員本賽季可獲最多合共4張港超聯門票(*需於指定登記日期內登入,換領指定場次港超聯賽事,詳情請瀏覽指定賽事列表及網上登記換領門票日期 。完成登記後,記得帶備The Club PL Junior會員證件及出示已登記確認換領門票的版面到各比賽場地領取門票!

入場觀賞精彩賽事,與家人朋友齊齊感受港超大戰熾熱氣氛,活在足下!各位會員快快登入The Club PL Junior網頁,挑選心儀賽事換領門票入場觀戰啦!

*「入場撐港超」門票換領活動須受有關條款及細則約束。

日期 開賽時間 主隊 客隊 場地
23/04/2017 (Sun) 17:30
香港飛馬 港會 旺角大球場 第21週
報名參加
.
.